Basel 3: A Revolution That Once Again No One Noticed • Stalker Zone

Source: Basel 3: A Revolution That Once Again No One Noticed • Stalker Zone

“Experts suspect that it is perhaps not a coincidence that the dates of Brexit and the date of Basel III coincide.”

Over het belang van de promotie van goud van de derde naar de eerste categorie, achtergronden, prognoses, de samenhang met de initiële “Brexit”-datum 29 maart 2019 en de rol van Duitsland en Frankrijk in het machtsspel. Het eeuwig neutrale Zwitserland speelt blijkbaar een grotere rol in het globale geldspel dan menigeen zou vermoeden. De kenmerken zoals altijd: verborgen, geheim en ondergronds.

“…the world has entered the zone of the most global transformations over the past few centuries. The revolution that so many waited for, were afraid of, and spoke so much about has started.” 

Deze “revolutie” zal het socialisme en de socialistische democratie zoals we die kennen, uitroeien. Overeenkomend met onze visie in “Wat eraan komt…”, gaat ook deze analist uit van globale veranderingen (“A redrawing of the map of global unions awaits the world”), én van de voorspelde militaire acties en ingrepen… -DGZ-