BDK: Wer in der Regierung hat den G20-Gipfel in Hamburg beschlossen und die vorhersehbare Gewalt in Kauf genommen?

Jan Reinecke, Hamburger Landesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter, übt scharfe Kritik an der Aufarbeitung des G20-Gipfels. Es sei beispielsweise “immer noch nicht aufgeklärt worden, welche Person, trotz der bedenklichen Lageeinschätzungen des Staats- und Verfassungsschutzes, Hamburg als Austragungsort für den G20-Gipfel festgelegt und damit die vorhersehbaren Gewaltausschreitungen in Kauf genommen hat.”

Source: BDK: Wer in der Regierung hat den G20-Gipfel in Hamburg beschlossen und die vorhersehbare Gewalt in Kauf genommen?

Wie besliste om, ondanks alle waarschuwingen van veiligheidsdiensten ten spijt, de G20-top in Hamburg te organiseren? 

Het is altijd de hamvraag wie op de achtergrond een beslissing neemt. Het “eigenaardige” is dan altijd, dat daar nooit iemand achterkomt. Elk land heeft zo zijn eigen “deep state”, waardoor de ware verantwoordelijken er altijd voor zorgen dat ze buiten schot blijven. Dit voorbeeld is treffend voor de systematiek die steeds gevolgd wordt. De richting duidende beslissingen worden meestal niet genomen door de mensen die regelmatig hun kop op televisie vertonen maar door de verschillende adviesraden en (externe) adviseurs van de regering wier advies door de regering, na wat heen en weer, gehakketak en gesprekken in achterkamertjes, vaak wordt overgenomen. Het resultaat is dan onder meer dit. Een minder bekende is deze… -DGZ-