Bedrog en afleiding…

“De ECB heeft statutair als belangrijkste taak beheersing inflatie. Maar bemoeit zich nu met alles terwijl kerntaak wordt verwaarloosd.”

Zoals we in dit commentaar al vaststelden hebben de ECB en de veroordeelde Lagarde maar één taak en dat is de zorg voor de waardevastheid van de euro, en niets anders. Ook dergelijke afleidende schijnbewegingen horen bij een samenleving in verval. Het geldregime heeft bepaald dat de niet bestaande door de mens veroorzaakte klimaatverandering en het niet bestaande stikstof”probleem” bepalende factoren moeten gaan worden bij het te voeren financiële beleid. Men zorgt er natuurlijk steeds voor dat de geldstromen van beneden naar boven blijven functioneren. Klokkenluidster Hester Bais doet hierover regelmatig een boekje open… Mogen wij allemaal niet weten… Alle kenmerken van een nep-samenleving, waarin HUN fake-geld de hoofdrol speelt, zijn dagelijks terug te vinden. Ze hebben de macht gestolen van het volk en nu bepalen zij in alle opzichten hoe onze wereld eruit heeft te zien. 

Iedereen die denkt macht over het volk te hebben, roept en schreeuwt heel luid om maar vooral het van bovenaf opgelegde narratief te kunnen benadrukken. Dat de kern van de zaak en de taak niet meer geraakt worden, interesseert blijkbaar niemand meer. Je werk doen waarvoor je aangesteld bent, is namelijk een kenmerk van de natuurlijke en logische orde…

Ook de ECB voert haar opgedragen taak niet meer uit, hetgeen aantoont dat verloedering en neergang niet te stoppen zijn… -DGZ-