Bekende hacker Kim Dotcom: Dit jaar worden de Deep State criminelen ontmaskerd

Source: Bekende hacker Kim Dotcom: Dit jaar worden de Deep State criminelen ontmaskerd

“De biljonairs die de democratie in een illusie veranderen. Zij bezitten politici, rechters en al uw gegevens. Het zijn de grootste piraten in de historie.”

Het is nog maar de vraag of er een ontmaskering gaat volgen. De vijand, die ook het mediale complex in zijn macht heeft, zit nog in het zadel en zal het onderste uit de kan halen om dat te voorkomen. Die ontmaskering zal de grote bekende media moeten halen om de mensen wakker te schudden. Wij hebben daar op dit moment zo onze twijfels over. 

“Daaruit blijkt in ieder geval één ding, en dat is dat politici en die bekende journalisten en redacteuren een zeer nauwe band met elkaar hebben, wat lijkt te bevestigen dat grote media voornamelijk als propagandakanalen voor het beleid van de zittende regering worden gebruikt.”

Voor ons niets nieuws, maar deze feiten zullen eerst via diezelfe propagandakanalen bekend gemaakt moeten worden. In onze ogen gelden zij immers als de grote profiteurs en zullen er zelf weinig aan doen om hun eigen graf te graven. Het lijkt erop zal via dergelijke aankondigingen en dreigingen de druk in de ketel bij politici, journalisten en redacteuren wordt opgevoerd en hen zodoende te bewegen uit eigener beweging met de waarheid op de proppen te komen of zich terug te trekken. Ter “motivatie” zullen dan wel enkele waarheidsbrokjes de wereld ingeslingerd moeten worden… -DGZ-