’Belangrijkste wapen én doelwit in oorlog is informatie’

Source: ’Belangrijkste wapen én doelwit in oorlog is informatie’ | De Kwestie | Telegraaf.nl

“Communicatieverstoring, cyberoperaties, misinformatie, censuur, propaganda…”

Inclusief omkopen, afleiden, het uitoefenen van (psychologische) druk en massabeïnvloeding. Het opzettelijk creëren van paniek behoort tot die laatstgenoemde categorie.

Klassieke oorlogstactieken die in elke fatsoenlijke oorlog thuis horen…. zoals die via de nationale regeringen door het regime ook worden toegepast in de al tientallen jaren durende onverklaarde oorlog tegen de volkeren. Aanvalsdoel in dit geval: de westerse civilisatie via aanvallen op de natuurlijke en logische orde… -DGZ-