Belastingdruk eenverdiener loopt op

Eenverdieners krijgen steeds meer belastingen voor de kiezen. De belastingdruk op eenverdieners is de afgelopen tien jaar sterk opgelopen en het einde is nog niet in zicht, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek.

Source: Belastingdruk eenverdiener loopt op

“Het CPB ziet een paar opties om de verschillen te repareren, maar die leiden allemaal tot verminderde arbeidsparticipatie en minder economische zelfstandigheid, vooral van vrouwen… Het fiscale beleid stond het afgelopen decennium juist in het teken van meer arbeidsparticipatie, individualisering en de economische zelfstandigheid van vrouwen. Door dat beleid lopen de inkomensverschillen tussen eenverdieners en tweeverdieners steeds verder op.”

Via beleid, dus gewild en gewenst, subsidieert de eenverdiener als het ware de tweeverdieners. Dat het in feite steeds draait om het opvoeren van  consumptie, wordt natuurlijk niet vermeld. Ook het CPB en andere “planners” draaien volop mee in het verdeelcircus ten voordele van de sterke schouders. Iedereen is bang om het beestje bij de naam te noemen. Ze hebben dan wel wel oplossingen om tot een eerlijker verdeling te komen, maar via de verdedigingswal “economische zelfstandigheid van vrouwen” en andere discriminerende vrouw-vriendelijke constructies, houden ze liever de boot af. Ook hierin zal met deze mensen aan het roer niets veranderen… -DGZ-