Belgische asielmaatregel voor alleenstaande mannen ’in strijd met EU-recht’

Source: Belgische asielmaatregel voor alleenstaande mannen ’in strijd met EU-recht’ | Buitenland | Telegraaf.nl

Het ene gat met het andere dichten, en het ene probleem oplossen en een ander in het leven roepen. De initiële beslissing om van de westerse wereld een vluchtelingen- en opvangwereld te maken, heeft verwoestende gevolgen.

We moeten ervan uitgaan dat de verantwoordelijken, die immers alle macht bezitten, drommels goed wisten wat ze deden en het is dus een welbewuste en weloverwogen keuze geweest om de westerse orde op deze manier te verzwakken en eventueel te vernietigen. Via allerlei kunstgrepen heeft men bovendien de nu ontstane situatie dermate geconsolideerd en dichtgetimmerd dat ook geen oplossing in zicht mag zijn… -DGZ-