Bent u de klos door Amsterdamse plannen?

Hogere belasting op huizenbezit, hogere parkeertarieven, hogere afvalstoffenheffing, minder parkeerplaatsen. De middenklasse wordt zwaar getroffen door de nieuwe plannen van het gemeentebestuur in Amsterdam. Bent u een middenklassegezin in Amsterdam en voelt u zich getroffen door de plannen van de nieuwe coalitie?

Source: Bent u de klos door Amsterdamse plannen?

Amsterdam en alle andere grotere Europese steden, waar de criminaliteit de pan uit rijst en woongenot geen enkele prioriteit heeft, zijn bolwerken van de linkse kliek met uitstraling naar de regio’s en andere gewesten. Gezond verstand en een hang naar logische, natuurlijke structuren zoek je daar tevergeefs… -DGZ-