Beperking van grondrechten in Duitsland

Source: https://www.buzer.de/89_BKAG_Bundeskriminalamtgesetz.htm

Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes), der

In Duitsland gaan ze met betrekking tot het beperken van grondrechten per 25.05.2018 al flink tekeer… -DGZ-