Bereid je voor…anderen doen het ook…

De FDIC-leden weten wat er gaat komen en bevestigen wat realisten allang weten. HUN geldsysteem is doodziek en bevindt zich in de laatste levensfase. Het publiek mag niets weten van hun voorbereidingen die alleen een select aantal supermachtige entiteiten (het regime) mogen redden, die tijdig het huidige systeem ontvluchten.

“We believe that absolute evil exists on the planet, you are just looking at a meeting of it”…

Dit zijn enkele leden van het regime dat wereldwijd bepaalt wat er gebeurt en hoe nationale regeringen in hun belang dienen te ageren. Het is ook de elite waarvan de AIVD beweert dat ze niet bestaat… -DGZ-