Bewering van Lahlah dat hoofddoek vrijheid vertegenwoordigt, is bedrog

Source: Bewering van Lahlah dat hoofddoek vrijheid vertegenwoordigt, is bedrog | Columns | Telegraaf.nl

Men doet tientallen jaren veel moeite om ook dit onderwerp hier bespreekbaar te maken. Wij zijn daar kort over: het onderwerp hoort in het van oorsprong christelijke en blanke Europa niet thuis en we besteden er dan ook geen seconde aandacht aan.

Ook het “salonfähig” maken van begrippen als “Nederlandse Turken”, “Turkse Nederlanders”, “Syrische Nederlanders” of “Nederlandse Syriërs” bestaan in een reguliere orde niet, daarentegen weer wél in hun voor ons bekokstoofde kunstwereld met meerdere paspoorten en meerdere geslachten…

“De reguliere logische orde wordt hermetisch afgesloten zodat elke hunkering naar natuurlijke en logische structuren meteen onderdrukt kan worden. Alleen een abnormale en onlogische surrogaat-orde biedt de mogelijkheid om de mensen massa-immigratie en andere abnormaliteiten als normaliteit te verkopen.” – Tussen kunst en kitsch

Niemand hoeft zich echter verplicht te voelen om de met veel mediaal geweld geïmporteerde en geïnjecteerde aangelegenheden en begrippen deel te laten uitmaken van de eigen samenleving. Negeren dus. 

Wat anderen denken, vinden en menen is voor ons net zomin van belang als het voor (ook alle voorgaande generaties) democraten van belang was wat grote groepen Nederlanders al zo’n 50-60 jaar geleden dachten, vonden en meenden, en dus vaak nog ruim voordat de huidige profiterende links-goeroe’s en deugkneuzen geboren waren... -DGZ-