Bewoners Albergen woest door gedwongen opvang asielzoekers: ’We willen het niet’

Source: Bewoners Albergen woest door gedwongen opvang asielzoekers: ’We willen het niet’ | Binnenland | Telegraaf.nl

“We willen het niet”…

Sinds geruime tijd propageren we dat nationale westerse regeringen al heel wat jaren niet meer het volksbelang dienen en onze conclusie ligt dan ook voor de hand: zodra regeringen andere heren dienen, is er sprake van volksverraad. Daar wijken we dus geen millimeter van af.

Naarmate de tijd vordert, krijgen we op steeds meer fronten gelijk en begint het bij een groeiend aantal mensen te dagen met welk soort democraten we het aan de stok hebben, die ons de oorlog verklaard hebben.

Dat door dat jarenlange verraad aan de bevolking van democratie al lang geen sprake meer kan zijn, mag duidelijk zijn. Pas nu lijkt men wakker te worden: Tubbergen praat inwoners bij over gedwongen asielopvang: ’Democratie wordt teniet gedaan’

Als startdatum voor de anti-democratische koers en de oorlog tegen het volk noemden we al eerder 15 augustus 1971. “Het ontbreken van de rem op muntontwaarding” was de reden dat er een andere volksvijandige kunstorde moest komen. Die hebben we nu …. al jaren…

De toenmalige “kunstenaars” die alles bekokstoofden wisten toen al dat de bestaande orde in meerdere opzichten afgebroken zou moeten gaan worden. Enerzijds de van oudsher bekende natuurlijke en logische orde, zoals die gold tot en met de jaren zestig vorige eeuw, en anderzijds hoofdzakelijk de nu bestaande financieel-economische orde die al jaren via afbraakbeleid vernietigd wordt. Hun globaal verplicht ingevoerde niet duurzame geldsysteem heeft immers het eindstadium bereikt en is aan vervanging toe…

De overheid geeft regelmatig het “goede” voorbeeld en toont aan dat faire middelen niet in een dergelijke oorlog passen. Dat hadden miljoenen landgenoten eerder kunnen en moeten zien. Ze lieten zich echter verblinden, beïnvloeden en omkopen. Met protesteren en overleggen, zoals bij de boeren, kom je er niet meer. Hier zal uit een heel ander vaatje getapt moeten worden. Het wordt steeds meer een “jullie of wij situatie”… -DGZ-