Politieke orde is slechts 3-F…

Biden staat symbool voor de Westers aftakeling én voor een op zijn kop gezette wereld waarin het mogelijk is dat mentaal zieke mensen het voor het zeggen hebben. Niet echt natuurlijk, het zijn steeds de achtermannen die in het verborgene opereren en de lakens uitdelen.

Het hele politieke toneel is slechts 3-F… een Farce, Fake en slechts een Façade… wereldwijd… en zelfs 4-F als we de Fantasten meetellen…

Frank Zappa zei het treffend: “Politics is the entertainment division of the military industrial complex”…

De propaganda-kanalen moeten de massa ervan overtuigen dat dat niet zo zou zijn, dat we in een democratisch bestel zouden leven waarin het volk iets te vertellen zou hebben… -DGZ-