Big Brother is watching you…

Via allerlei schijnbewegingen doet men het voorkomen alsof men het gemunt zou hebben op terroristen en criminelen die geld witwassen. Ook hier worden de gewenste argumenten er aan de haren bijgesleept. Banken zijn verworden tot een verlengde arm van de overheid. Ze belemmeren en controleren de burger dat het een lieve lust is. Het enige doelwit is de burger en niemand anders. Controle over de massa is steeds het doel… -DGZ-