Bijleveld: heb het woord ’oorlog’ niet genoemd

De onderschepte Russische cyberaanval op de OPCW in Den Haag is een uitwas van zogenaamde ’hybride oorlogvoering’, maar Nederland is niet in oorlog met Rusland. Dat laat minister Bijleveld (Defensie) weten na de beroering over haar optreden in tv-programma WNL op Zondag. Op de vraag of de aanval bewijst dat Rusland een cyberoorlog tegen ons voert, antwoordde de bewindsvrouw: „Ja, dat is wel zo.”

Source: Bijleveld: heb het woord ’oorlog’ niet genoemd

Het beïnvloeden van democratische processen is ook een vorm van oorlogvoering. Het is heel ernstig. daarom bereiden we daar ons op voor.”

De wereldbevolking bevindt zich daarom al sinds tientallen jaren in staat van oorlog met wereldcriminelen en hun werktuigen en handlangers in de vorm van onder meer nationale regeringen, de NAVO, de EU, de Centrale Banken en de VN, die via propaganda en het bewust uitlokken van conflicten, de wereld opzadelen met hun ongedekt geld en het implanteren van onnatuurlijke wereldvreemde ideologieën, waardoor de democratische processen wereldwijd niet alleen beïnvloed, maar geheel naar hun hand gezet worden. We zijn in staat van oorlog… -DGZ-