Bijna half miljoen Nederlanders kampen met verborgen voedselnood: ’Dagelijks onzekerheid of er voldoende eten is’

Source: Bijna half miljoen Nederlanders kampen met verborgen voedselnood: ’Dagelijks onzekerheid of er voldoende eten is’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Weer zo’n bericht, waarvan we ons afvragen welke mensen dat dan zijn en hoe ze in een dergelijke afhankelijke positie terecht gekomen zijn of hoe ze zich daarin gemanoeuvreerd hebben of hebben laten manoeuvreren. 

De ware achtergronden en oorzaken worden blijkbaar weer verzwegen. Ons buikgevoel zegt dat het verhaal niet kan kloppen en dat het rammelt…

“Burgers die voedselhulp krijgen, moeten vervolgens niet worden gekort op bijvoorbeeld de bijstand.”

Waarom niet? Iemand met een bijstandsuitkering is niet arbeidsongeschikt, voldoet aan de gestelde taaleisen en kan dus werken. Een werkende die meer uren draait, wordt toch ook gekort op de huurtoeslag. “Niet werken, niet vreten” lijkt ons een logische eerste stap.

Zolang dat niet gebeurt, lijkt het niet onverstandig om alle werktuigen uit de handen te laten vallen, iets meer uit te gaan rusten, niet meer aan het werk te gaan of te blijven om anderen indirect aan het vreten te houden, en zodoende HUN surrogaat-orde, ook al is het ontstaan van die puinhoop te verklaren, niet verder te ondersteunen. Het is immers HUN socialistisch wereldbeeld dat baseert op een eindigend stelsel, en niet het onze… -DGZ-