‘Blanke man in het Westen tot legitiem doelwit van racisme verklaard’

Source: ‘Blanke man in het Westen tot legitiem doelwit van racisme verklaard’

“Feministen, ‘gekleurden’, andere minderheden en (extreem)linkse splintergroeperingen kunnen inmiddels ongestraft de meest grove dingen zeggen en oproepen tot vervolging, moord en zelfs uitroeiing, zolang het beoogde doelwit maar blank, rechts, conservatief en/of populistisch is.”

Noem discriminatie bij het verdelen van bij voorkeur de leuke en gemakkelijke maar toch goed betaalde baantjes “voorkeursbeleid”, en je hebt na verloop van jaren het gewenste personeelsbestand. Niet verwonderlijk dat de eindconclusie luidt: “Diversiteit en multiculti hebben geen eenheid, maar verdeeldheid gecreëerd” en dat was ook de bedoeling.

Het is alleen wrang voor de groep mensen die stelselmatig met deze criminele gang van zaken die vooral door overheden en instanties in de praktijk wordt gebracht, geconfronteerd wordt. Deze groep mag zich best wat bewuster worden van deze gang van zaken en een veel lagere prestatie en bijdrage gaan leveren. Wij hebben die bewustwordingsfase al achter de rug en besteden daarom zo min mogelijk aandacht aan deze doelbewust geruïneerde samenleving. De schotten, aan de buitenkant voorzien van een teflonlaag, zijn bij ons  al lang naar beneden… -DGZ-