Blijven zitten en de opdrachten “van boven” uitvoeren…

Het heeft er alle schijn van dat men met alle middelen, legaal of illegaal en ondemocratisch, verkiezingsuitslagen naast zich neer leggend, gewoon blijft doorregeren. Het is met de regimebazen nou eenmaal zo afgesproken dat het volk niets te vertellen mag hebben en dat bepaalde agendapunten moeten worden afgewerkt alvorens men afdankt. Bovendien is men er steeds op bedacht om de invloeden die de natuurlijke orde een steun in de rug kunnen geven, om zeep te helpen, al is het via een misleidende vertragingstactiek. Hoe ze het ook doen en wat ze ook doen, het is en blijft volksvijandig beleid, want “HET MOET VAN BRUSSEL”… -DGZ-