Boodschappen fors duurder

De prijs van boodschappen gaat komende jaren flink omhoog. De consument moet dieper in de buidel tasten om de schadelijke milieu-effecten van de landbouw op te vangen.

Source: Boodschappen fors duurder

Het is nooit anders geweest dat extra kosten of negatieve financiële effecten doorberekend worden aan de consument, die daarenboven ook de naar beneden doorgeschoven BTW voor zijn rekening moet nemen. Het volle pond dus. De vervuiler betaalt, en dat is in vrijwel alle gevallen de eindklant, die geen enkele invloed mag hebben op alle voorafgaande processen in de keten… -DGZ-