Booster Dose: Repeat Booster Shots Spur European Warning on Immune-System Risks

Source: Booster Dose: Repeat Booster Shots Spur European Warning on Immune-System Risks

Ook op EU-niveau begint blijkbaar het terugkrabbelen al en men waarschuwt voor teveel “booster shots”. Op termijn kan het menselijke immuunsysteem worden aangetast.

De gevaren waren eerder bekend, maar werden tot nog toe steeds onder de pet gehouden. Meerdere specialisten waarschuwden al eerder voor de schadelijke gevolgen.

We mogen concluderen dat ook de prikmaniakken in regeringskringen hiervan drommels goed op de hoogte zijn. Blijft men willens en wetens vaccinatie promoten en afdwingen, wordt voor steeds meer mensen duidelijk wie de ware volksvijanden zijn… -DGZ-