Borstkankermedicijn in basispakket

Het borstkankergeneesmiddel palbociclib komt per 1 augustus in het basispakket. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft dat besloten nadat de leverancier de prijs van het middel had verlaagd.

Bron: Borstkankermedicijn in basispakket

Een normale gang van zaken zou zijn om het basispakket af te slanken en te beperken tot de meest essentiële vergoedingen, waardoor meer dan de helft van die vergoedingen geschrapt zouden kunnen worden. Dat al jarenlang het tegenovergestelde gebeurt, betekent dat heel geleidelijk en moedwillig de kosten voor alle verplicht verzekerden regelmatig naar hogere niveau’s getild worden. Zo min mogelijk bijdragen zoals geadviseerd, blijft daarom het meest zinnige en enige verweer… -DGZ-