Botsing kabinet en polder over coronabeleid: ’Waar is het plan?’

Source: Botsing kabinet en polder over coronabeleid: ’Waar is het plan?’ | Financieel | Telegraaf.nl

Waar is het plan? Er is wel een plan, maar niet bij de nationale regeringen. Zij zijn afhankelijk van andere entiteiten/machtsblokken en hun wensen. Al die regeringen kunnen en mogen geen plannen uitvouwen of toezeggingen doen. Afhankelijk van de doelstellingen zal periodiek door anderen beoordeeld worden of die doelen bereikt werden. Al naar gelang zullen dan weer versoepelingen of hardere maatregelen volgen die per land kunnen verschillen. Opvallend in de berichtgeving is wel dat Oostenrijkse en vooral ook Duitse media een wel zeer agressieve hetze voeren. Het zal wel een bedoeling hebben…

Eerder publiceerden we deze richtlijnen voor het verdere verloop. Niemand weet of dit klopt, het scenario wordt tot nu toe wel aardig gevolgd. Allicht iets om rekening mee te houden en om te beoordelen of er afwijkingen in die dwangjas-planning gaan plaatsvinden. Tot nu toe houden ze de druk op de ketel en weten ze de mensen aardig de schrik om het coronahart te bezorgen… -DGZ-