Braafste jongetje stoot zijn neus

We maken nog geen kwart procent uit van de wereldbevolking en ons land beslaat nog geen drie honderdste procent van het aardoppervlak. Toch willen we op tal van gebieden voorloper zijn, het braafste jongetje van de klas. Nu ook weer met de extreme klimaatplannen. „We hebben vaker onze neus gestoten.”

Source: Braafste jongetje stoot zijn neus

Nederland is altijd een belangrijke basis geweest voor de aanhangers van een nieuwe wereldorde c.q. de globalisten met de daarbij behorende financiële speerpunten die al sinds eeuwen functioneerden als een witwas- en ontduikcentrum voor te betalen belastingen, en functioneeert als bruggenhoofd voor het Europese binnenland. De propaganda voor allerlei links-groene denkbeelden liep hier veel eerder dan bijvoorbeeld in Duitsland en België op volle toeren, waardoor bijvoorbeeld een D66 kon en moest groeien en invloed op het gevoerde beleid moest krijgen. In Nederland hebben we dan ook te kampen met een substantiële (deels verborgen gehouden) verdeeldheid en een duidelijke tweedeling tussen de Randstad(kliek) en de rest van Nederland. Een kunstland als België zonder eigen taal was op basis daarvan al verdeeld genoeg en vergde weinig aandacht van de wereldcriminelen. De globalisten hebben “goed” werk verricht, Nederland in hun greep gehouden en doet wat ervan verwacht wordt. Zodra men elders bijvoorbeeld beslist dat Nederland van het gas moet, gebeurt dat en de goedgelovige bevolking heeft daarin geen stem… -DGZ-