Brancheclub: ’Fraudebestrijding helpt kringloopwinkel om zeep’

Source: Brancheclub: ’Fraudebestrijding helpt kringloopwinkel om zeep’ | Financieel | Telegraaf.nl

Ook dit heeft met fraudebestrijding en witwassen niets te maken. Het draait steeds steeds weer om uitbreiding van de volkscontrole naarmate het smeermiddel in de vorm van geld het steeds vaker laat afweten.

De burger mag niet de beschikking hebben over vluchtwegen en geen mogelijkheden meer hebben tot ruilhandel om -en daar draait het om- HUN ons opgedrongen stervend frauduleus geldysteem te mijden en te ontvluchten. De burger mag niet zelf bepalen wat hij als GELD of ruilmiddel beschouwt. Dat moet voorbehouden blijven aan het regime. “Marktplaats & Co” zullen daarom ook op het verlanglijsje van de te controleren platformen staan… -DGZ-