‘Brexit deal totaal verraad van democratie en Britse volk’

Source: ‘Brexit deal totaal verraad van democratie en Britse volk’

“Brexit was de overwinning van de gewone man… Maar het probleem is dat de dag na het referendum precies die mensen waar ik 25 jaar tegen gevochten heb nog steeds de dienst uitmaakten, en daarom ligt er nu dit op tafel…” 

Het overkoepeld probleem wordt hiermee weer duidelijk. Steeds dezelfde mensen, met dezelfde instelling, motivatie, achtergrond, neurose en doelen blijven de dienst uitmaken. Om die kliek weg te krijgen, moet er uit een ander vaatje getapt gaan worden. Om het met de woorden van twee Duitse auteurs in hun gelijknamige boek te zeggen: Der Crash ist die Lösung. Een volledige ineenstorting is nodig om de nodige transities en omvormingen, ook en vooral op maatschappelijk en politiek gebied, te kunnen realiseren. We bevinden ons al in de afbraakfase… -DGZ-