Brief 1: ’Durf te zeggen dat Nederland vol is’

Source: Brief 1: ’Durf te zeggen dat Nederland vol is’ | Wat U Zegt | Telegraaf.nl

De briefschrijver staat model voor een grote meerderheid van de bevolking, die niet wil zien dat de chaos gewenst is en mede daarom getolereerd wordt. De lakse houding van overheden (niet alleen in Nederland overigens) is de tactiek die behoort bij afbraak en de aanval op de westerse civilisatie die normen, waarden, gebruiken en gewoontes oftewel de natuurlijke logische orde moet ondermijnen. Het bewust creëren van regionale overbevolking en schaarste, maakt deel uit van de al jaren durende oorlog tegen het volk.

Het regime is niet gebaat bij orde, rust, zekerheid en veiligheid. Het wil een volledig andere orde die socialistisch marxistisch van aard is en waar geen rol is weggelegd voor vrije meningsuiting en vrije burgers die zelf mogen beslissen. Dat daarom de huidige regeringen eigenlijk al meer dan dertig jaar geleden met de hooivorken verdreven hadden moeten worden, staat buiten kijf… -DGZ-