Build back better…

Het enige dat opvalt is dat de mens onverschrokken zijn territorium uitbreidt en van de natuur afpikt… Lebensraum, levenskwaliteit, en leef- en woongenot nemen sinds tientallen jaren in rap tempo af.

Neergang, verval, verloedering en toenemende criminaliteit zijn het gevolg van bevolkingsgroei omwille van HUN stokpaardje “economische groei ten koste van alles” die regionaal al heeft geleid tot zware overbevolking, maar waarvan men officieel niets wil weten. 

Niet-officieel weet men natuurlijk, dat wanneer er geen economische groei meer te realiseren is, HUN geldstelsel gaat eindigen en de muur dus bereikt is, het afbraak- en oorlogsspel gespeeld wordt. De geldcyclus kent een opgaande, een neergaande fase en een nu bereikte eindfase. De propaganda deint op de golven van die cyclus mee. Het zeewaterpeil daarentegen verandert al eeuwen nauwelijks of helemaal niet

Keer op keer zijn we er getuige van dat het regime de massa van alles wijs kan maken en volk zodoende onder meer afleidt van HUN eindigende geldcyclus. Het geldregime inclusief ALLE nationale regeringen als uitvoerende volksbedriegende instanties hebben er het grootste belang bij om vooral dát spoor niet te leggen.

Dan nog liever een waar volkstheater oprichten waarin dag in, dag uit dezelfde af- en misleidende stukken worden opgevoerd. Iedereen met een groot bereik of een grote of machtige achterban die dergelijke feiten verkondigt, wordt dientengevolge door het regime in samenwerking met de propaganda-kanalen tot wappie, nazi en staatsvijand bestempeld, gedemoniseerd, gecriminaliseerd, belachelijk gemaakt, genegeerd, uit een raam gevallen of anderszins onschadelijk gemaakt.

De belangen van het geldregime zijn immers te groot (men ontleent zelfs de wereldmacht aan HUN crimineel geldsysteem) om voor dat regime/nationale regeringen onwelgevallige feiten en waarheden aan de grote klok te laten hangen… -DGZ-