“…But he does not have the right to make me part of his delusion…”

En daar is dan alles mee gezegd. Het genoemd voorbeeld is kenmerkend voor de huidige gang van zaken. Men verlangt dat anderen HUN afwijkend gedrag niet alleen accepteren maar ook goedkeuren en ondersteunen…. geen haar op ons hoofd… -DGZ-