Central Planners Of The World, Unite!

Source: Central Planners Of The World, Unite! | ZeroHedge

“Without the Fed’s policies of mass credit creation, it would have been impossible for the U.S. government to run up a $30.8 trillion national debt.  Without the Fed’s printing press money, the U.S. government never could have run annual trillion-dollar budget deficits for a better part of the last decade and a half.  Without the Fed’s fake money there would not be over 100 million people dependent upon the U.S. government for their daily bread.”

… en zonder die massale schuldenbergen van nu steeds waardelozer wordend fake-geld waren de politieke illusionisten er nooit in geslaagd om een kunstorde te financieren (die heel wat onnodig volk ook nog eens leuke baantjes opleverde), die tot taak had de oorspronkelijke natuurlijke orde te bedelven onder hun groen-socialistische drek… -DGZ-