Centrale Bankiers zijn Geldzwendelaars

Source: Centrale Bankiers zijn Geldzwendelaars

De inhoud van dit artikel sluit aan op het voorgaande commentaar. hier wordt de vergelijking gemaakt met de (vrije) tijd van een werknemer die een halve eeuw geleden nodig was om een goed, een auto of een huis, te kunnen verwerven en hoeveel arbeidstijd daar nu voor benodigd wordt. 

“Nu moet de kostwinner 1.154 uur werken om te betalen voor zijn voertuig in de middenklasse. Op een andere manier gezegd, het kost hem bijna twee keer zoveel aan werktijd om zijn auto te betalen.”

In 1971 kostte hem dat slechts 625 werkuren. Bijna dubbel zoveel werkuren draaien om nagenoeg hetzelfde (vervoer)middel te kunnen aanschaffen. In dit verband nogmaals de ontwikkeling van de lonen sinds die tijd in vergelijking met de productiviteit. Compensatie vond plaats in de vorm van het installeren van een tweeverdieners-maatschappij. Onder meer “vrouwenrechten” dienden slechts als smoes en catalysator voor het verder aanzwengelen van de benodigde consumptie, waarbij slechts één belang gediend moest worden: het in stand houden van het mondiale geldsysteem… -DGZ-