COA smeekt gemeenten om meer opvangplekken: ’Er zijn meer azc-hotels nodig’

Source: COA smeekt gemeenten om meer opvangplekken: ’Er zijn meer azc-hotels nodig’ | Binnenland | Telegraaf.nl

We stelden eerder al vast dat ze nog lang niet klaar zijn met hun aanvallen op de sociale orde. Er komt geen rem op massa-immigratie hetgeen een logische stap zou zijn bij een gebrek aan ruimte.

Duidelijk is dus waarom de logische orde niet meer mag bestaan. Alleen een onnatuurlijke en onlogische kunstorde biedt het regime mogelijkheden om HUN vernietigende doelstellingen te bereiken… -DGZ-