Column: belegger hoopt op draai centrale bank, maar dat is uitstel van pijn

Source: Column: belegger hoopt op draai centrale bank, maar dat is uitstel van pijn | Financieel | Telegraaf.nl

De wens is voor velen de vader van de gedachte. Men hoopt op uitspraken van Powell die duiden op een afvlakking van de te volgen koers van renteverhogingen. Het is echter in deze fase geen optie om forse renteverhoging achterwege te laten. Die gaan er komen:

Thus, while George is on the more dovish side of the spectrum, she noted that the FFR may have to exceed 4% before it’s all said and done. For context, we expect inflation to be more problematic than the consensus realizes, and for the FFR to hit 4.5%+ in 2023. – Source: Bloomberg

De optredende geldontwaarding die onlosmakelijk verbonden is met een (eindigend) geldsysteem, te wijten aan het ongebreideld “printen” van (bijna gratis) geld om HUN systemen overeind te houden, mag niet doordringen tot de burger. Die zou dan wel eens op het idee kunnen komen dat HUN geldsysteem voortdurende koopkrachtdaling betekent, tussentijds steeds opgevangen met verbergende maatregelen.

De alleenverdiener vervangen door tweeverdieners met hogere gezinsinkomens en dus een veel hogere consumptie sinds de jaren 70 vorige eeuw was een van die verbergende maatregelen, met dien verstande dat men het valse argument “rechten van de vrouw” gebruikte om de bestaande kostwinners-orde naar de eeuwige jachtveld te bevorderen. Het regime en haar handlangers in de vorm van “democratische” regeringen zullen nooit open kaart spelen. De ware beweegredenen van hun volksvijandig handelen moeten we zelf achterhalen. Het draait uiteindelijk alleen maar om systeem- en machtsbehoud…

Er zal dus voorlopig geen versoepeling komen. Die geldontwaarding moet de kop worden ingedrukt, ongeacht wat Powell ons eventueel weer gaat vertellen om de boel op korte termijn weer een beetje op te krikken. Zoals we een aantal dagen eerder al constateerden, worden op middellange termijn alle vermogensklassen een kopje kleiner gemaakt: recessie, short alles… -DGZ-