Column: het geloof in de toekomst is uit Nederland verdwenen

Source: Column: het geloof in de toekomst is uit Nederland verdwenen | Financieel | Telegraaf.nl

“In die 25 jaar (tussen 1948 en 1973) steeg het inkomen per hoofd van de bevolking meer dan in de halve eeuw daarna.”

Daarna moest er allerlei kunstgrepen aan te pas komen om de levensduur van HUN eindigend geldsysteem kunstmatig te verlengen. Eén ervan was de invoering van de tweeverdieners samenleving in de hele westerse wereld… met alle gevolgen van dien…

Bijkomend “akkefietje” was de kunstgreep om de lonen ná die glansperiode niet meer te laten meestijgen met de economische groei. De aanvallen op de natuurlijke en logische orde namen een aanvang, neergang en verloedering die anderen (nog steeds) “vooruitgang” noemen, begonnen vorm aan te nemen. 

De meesten kunnen er geen touw aan vastknopen, voelen aan dat er veel zaken niet meer kloppen, maar komen de oorzaak niet op het spoor: het eindigende financiële systeem met een bewust in het leven geroepen afbraakfase en oorlog. Dan is inderdaad het geloof in de toekomst snel verdwenen… -DGZ-