Column: pensioen is gewoon een zak met geld

Source: Column: pensioen is gewoon een zak met geld | Financieel | Telegraaf.nl

Natuurlijk is het allemaal niet zo moeilijk, het wordt moeilijk en complex gemaakt en zeker als het om het levens-elixier van het geldregime gaat: zakken met geld. 

De verplichtingen en beperkingen komen dan als vanzelf weer om het hoekje kijken. Verplicht verzekerd en je hebt er aansluitend geen omkijken meer naar, oftewel je hebt er niets meer over te vertellen. Dat doen anderen wel voor ons…

Als het fonds “groen” en “klimaatbewust” wil beleggen en niet meer in fossiele brandstoffen, doet het dat gewoon. De klimaat- en CO2-dwang is ook daar al “ingevoerd”. De “juiste” ideologie gaat voor een hoger rendement… hebben anderen zo voor ons bepaald… Voorts worden pensioenfonsen verplicht om staatsschulden te kopen… hebben ook anderen voor ons bepaald… Pensioenfondsen net als banken, nationale regeringen, grote werkgevers en centrale banken behoren tot het geldregime en dan heeft de burger die deel uitmaakt van de massa als oorlogspartij er al snel niets meer over te vertellen.

Alle alarmbellen zijn al afgegaan, maar verplicht verzekerden worden machteloos op een zijspoor achtergelaten. Vandaar al de desinteresse voor pensioenen van onze kant. 

Ons tweede argument voor desinteresse is gelegen in het feit dat pensioenfondsen zakken met geld ongevraagd misbruiken voor andere doeleneinden, honderden miljarden overhevelen en naast zwabberende CO2-emissierechten laten dienen als onderpand voor hun “nieuw” geldstelsel. Echt nieuw is het echter niet, harde dekking blijft ook in die plannen waarschijnlijk uit en dus blijft het nep-geld dat aan koopkrachtdaling onderhevig blijft…

Tot slot zijn alle pensioenen verplicht grotendeels gebaseerd op ongedekt geld-producten en afgeleiden daarvan. Lijkt ons geen goed idee om in de eindfase van een ongedekt geldsysteem veel waarde te hechten aan die potten met nep-geld die niet bijtijds te gelde mogen worden gemaakt, maar andere het geldregime dienende taken moeten hebben… -DGZ-