Columniste: lidwoord ’het’ is discriminatie

Naema Tahir, columniste van dagblad Trouw, pleit ervoor om ’het’ uit de Nederlandse taal te verbannen. De lidwoord zou onze taal onnodig moeilijk maken voor allochtonen.

Source: Columniste: lidwoord ’het’ is discriminatie

“Naema Tahir, columniste van dagblad Trouw, pleit ervoor om ’het’ uit de Nederlandse taal te verbannen.”

Om Nederland weer snel leefbaar te maken zou men kunnen overwegen om bepaalde soorten mensen en bevolkingssgroepen uit onze samenleving te verbannen en in heropvoedingskampen, die zich niet op Nederlandse bodem bevinden, onder te brengen… -DGZ-