Corona-argwaan: ’Deze mensen hebben amper vertrouwen in de overheid’

Source: Corona-argwaan: ’Deze mensen hebben amper vertrouwen in de overheid’ | Binnenland | Telegraaf.nl

“Zo gaven confrontaties met de politie op demonstraties het beeld van een repressieve overheid en versterkten ook ervaringen van anderen, bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire, het beeld van een overheid die zich tegen haar eigen burgers kan keren.”

“…het beeld van een overheid die zich tegen haar eigen burgers kan keren.”…

Blijkbaar hebben de meeste ondervraagden niet in de gaten dat elke (westerse) regering de belangen van andere entiteiten en hun doestellingen, zoals het behouden van de wereldmacht via het eigen geldsysteem, voorop stelt, en de belangen van de eigen bevolking daarbij achterstelt. Het valt alleen niet op…

Via het strooien met geld en zodoende het omkopen van de burger, lijkt het alsof overheden in de meeste gevallen volksvriendelijk zouden handelen. Geld is altijd het perfecte smeer- en verdovingsmiddel, zolang het ongeremd vermeerd en geleend kan worden. 

Naarmate het einde van hun systeem vordert en het geld niet meer zo gemakkelijk kan worden “losgeweekt”, wordt de controledrang en bemoeienis van overheden alleen maar groter. Zonder Sinterklaas (met of zonder Zwarte Piet) met andermans geld te kunnen spelen, wordt de rol van overheden steeds kleiner met als gevolg dat hun macht en invloed afneemt. Via dwang, repressie, bemoeienis en volkscontrole meent men dat machtsverlies te compenseren. Zij zijn immers het onmisbare verlengstuk van het alles bepalende en alles overkoepelende geldregime… -DGZ-