Corrupte agent vaak allochtoon|Binnenland| Telegraaf.nl

Allochtone opsporingsambtenaren maken zich veel vaker schuldig aan ernstige integriteitsschendingen dan autochtone. Bij tachtig ontdekte ernstige integriteitsschandalen, is in 40 procent een allochtone beambte betrokken. En dat terwijl nog geen tien procent van alle agenten een migratieachtergrond heeft.

Bron: Corrupte agent vaak allochtoon|Binnenland| Telegraaf.nl

Een dergelijk artikel in de krant? Benieuwd of en hoe lang dat artikel zo mag blijven staan. Voor het overige behoort het aannamebeleid bij politie en leger tot het hoofdstuk bewuste en gewilde ondermijning van de staatsmacht… -DGZ-