COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified – The Lancet

Source: COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified – The Lancet

Gerechtvaardigd of niet. Het kwaad is al lang geschied en duidelijk is dat het regime die tweespalt in de samenleving bewust in het leven geroepen heeft, en tot op de dag van vandaag verdedigt en verder wil uitbouwen. Ze misbruiken de niet-gevaccineerden als kop van Jut, om verdergaande en (nog) strengere maatregelen te kunnen treffen zoals een hernieuwde “lockdown”, die dan op hun beurt weer de nodige ergernis bij de gevaccineerden moet gaan uitlokken. Later kan men dan eventueel een algemene of gedeeltelijke vaccinatieverplichting rechtvaardigen en doorzetten die dan natuurlijk door de meerderheid gedragen wordt.

Heel Nederland is dan weer bezig met nevenzaken, terwijl aan de hoofdzaken geen aandacht meer hoeft te worden besteed. Zo werken die spelletjes, maar het spelen van spelletjes is nog lang geen regeren… -DGZ-