’Covid zit niet alleen in onze lichamen, maar vooral ook in onze hoofden’

Source: ’Covid zit niet alleen in onze lichamen, maar vooral ook in onze hoofden’ | Columns & Opinie | Telegraaf.nl

Propaganda, propaganda en nog eens propaganda. De oppermachtige wapens van het regime zijn de propaganda-kanalen die steeds dezelfde (angst-)verhalen rondbazuinen waarbij niemand zich afvraagt waar de bron is en of het wel allemaal klopt. Als Powell met een stokje op een satellietfoto een paar barakken aanwijst die zouden bewijzen dat Sadam Hoessein over massavernietigingswapens beschikt, is het voor de meerderheid al voldoende aangetoond, en dat rechtvaardigt dan het voeren van een oorlog. De meerderheid is immers al “om” en op staatsmeningskoers gebracht. 

Wat ons hapklaar voorgeschoteld wordt is vaak één grote show, één groot theater en één grote afleidings- en misleidingsshow. Het corona-circus is daar geen uitzondering op. De door het regime genoemde argumenten zijn onlogisch en kloppen van geen kant en toch is men via angstpropapaganda steeds weer in staat om de meute op koers te brengen en te houden… -DGZ-