Crimineel en ondeskundig personeel gezocht…

Niet alleen ondeskundig, maar als het even kan ook graag crimineel. Het lijkt er vaak op dat ze ons willen laten zien door welk stelletje wij “geregeerd” en vertegenwoordigd worden. Naast dit Nederlands voorbeeld hebben we nog de prominentere gevallen als de seniele Biden en de veroordeelde crimineel Christine Lagarde, “onze” ECB-tante.

Dat mede daardoor toen al meer dan 60% van de bevolking geen vertrouwen meer had in de landelijke en de Europese politiek, verbaast dan ook niet meer. De enige manier om aan de macht te blijven, is dwangbeleid… -DGZ-