D.C. Think Tanks Seething With Anger As Saudis Welcome Syrian Foreign Minister | ZeroHedge

Source: D.C. Think Tanks Seething With Anger As Saudis Welcome Syrian Foreign Minister | 

“They additionally discussed “facilitating the return of Syrian refugees to their homeland, and securing humanitarian access to the affected areas in Syria,” the statement said further.”

Schuiven West-Europa en Nederland niet aan? Men is toch steeds zo begaan met het lot van oorlogsvluchtelingen die slechts tijdelijk hier zouden verblijven. Binnenkort krijgt men wellicht de mogelijkheid om Syrische vluchtelingen, die eigenlijk en hooguit slechts recht hadden op een tijdelijk verblijf (voor zover ze dat RECHT al hadden), op een elegante manier te lozen en het eigen volk te ontlasten. Maar uitgerekend dáár hebben de nestvervuilers geen belang bij… -DGZ-