Dat de generatie die heeft meegebouwd aan onze welvaartsstaat nu in de kou staat is onbestaanbaar

Source: Dat de generatie die heeft meegebouwd aan onze welvaartsstaat nu in de kou staat is onbestaanbaar | Columns | Telegraaf.nl

Niemand staat hier in de kou en al helemaal niet de generatie die “meegebouwd heeft aan onze welvaartsstaat”. Die generatie heeft ook de meeste vrijheden meegemaakt, en profiteert over het algemeen nu nog via een leuk pensioen. 

De jongere generatie gaat mindere tijden tegemoet op basis van minder vrijheden, meer dwang en overheidcontrole. Men vertelt ons immers nu al wat we te denken, te vinden en te menen hebben. Alle westerse landen worden ongevraagd steeds meer “gekleurd” en multicultureel. Hoeveelheid volk, drukte en criminaliteit nemen nog meer toe, “Lebensraum” en levenskwaliteit nemen af. 

Alles wordt steeds aangeprezen op basis van de factor “geld”, die in feite bij de beoordeling geen enkele rol speelt. Grootheden als vrijheid, ruimte en woon- en leefgenot laat men gemakshalve achterwege… -DGZ-