Dat is het doel…

Het ontwrichten van de sociale orde is het doel. De bevolking wordt er steeds vaker op gewezen, maar men beseft het blijkbaar niet. 

Een logische orde kent geen opvang van Eritreeërs of andere Afrikaanse groepen in die mate en onder het noemen van welke valse voorwendsels dan ook. Evenmin kent die orde aanvallen op alle facetten van de natuurlijk en logische orde, maar eerder bescherming van westerse normen, waarden, tradities en gewoonten, waaronder ook het beschermen van legaal(!) verworven eigendom en bezitWe hebben het aan de stok met opzettelijke en gewilde vernietiging. 

Het almachtige geldregime bepaalt wat er gebeurt… of niet gebeurt… Men koos onder meer (de-industrialisatie van Europa hoort er ook bij) via massa-import van “arbeidsmigranten” voor bewuste afbraak. Hun systemen zijn op en dat zullen we merken ook.

In binnen -en buitenland worden vuurtjes gestookt. Het zijn binnenlandse lokale conflictjes zoals rellen en onlusten via burgeroorlog-achtige toestanden tot en met echte oorlogen dichtbij en veraf, inclusief de daarbij behorende dreigingen. De veilige wereld wordt steeds meer verleden tijd en men schakelt langzaam over naar een oorlogseconomie. De cyclus eindigt immers met oorlog… Het wordt steeds grilliger, verwarrender, toenemend onzeker en onveilig. Dat is opzet. De wereld wordt bewust op zijn kop gezet. We mogen door de bomen het bos niet meer zien. We moeten dus op zoek naar dat bos dat men voor ons verborgen wil houden…

Het draait allemaal om HUN ongedekt geld, HUN geldsysteem, HUN macht en HUN WERELDMACHT die het geldregime ontleent aan precies dat geldsysteem met als afgeleide voor het Amerikaanse imperium de Petro-Dollar … roffel roffel…. en dát geldsysteem waaraan het regime haar macht ontleent, is nu stervende… einde roffel…

Dát betekent wederom dat we de transitie gaan meemaken naar een andere wereldorde én natuurlijk weer een nieuwe of hervormde geldorde. Eerst zullen de oude structuren vernietigd moeten worden. Vandaar het BEWUST gevoerde afbraakbeleid inclusief geprovoceerde oorlogen door de verliezende partij die op basis van een niet duurzaam en dus nu eindigend geldsysteem met de rug tegen de muur staat… roffel roffel… en dat is niet Rusland dat bulkt van de grondstoffen… einde roffel… Dat mag u allemaal niet weten en dat mag u ook niet ontdekken.

Ter verduidelijking een tweet van Maria Zakharova, woordvoerster van het Kremlin: 

Wie het aandurft om de tweet te openen en te lezen, kan zien welke landen op welke manier reageren op de dood van de door het westen gefinancierde splijtzwam Navalny. Het zijn allemaal praatkoppen van landen en instellingen die afhankelijk zijn van precies weer dát nu stervend geldsysteem en die daarom meteen met de beschuldigende vinger naar Poetin als de verklaarde “vijand” wijzen. Ze wíllen die oorlog. Het “vrije westen” wíl die oorlog. Ze willen liever vandaag dan morgen ten strijde trekken, vóórdat het gemene volk in de gaten gaat krijgen wie en wat echt verantwoordelijk is voor het westerse verval… 

In feite kunnen we elke bekende krant en elk bekend nieuwskanaal volledig negeren, want precies díe connectie met HUN ONS OPGEDRONGEN, maar nu verpieterend en stervend systeem, eindigende cycli en de GEWILDE oorlogsfase zullen ons via die propaganda-kanalen nooit bereiken. Dat kunnen we iedereen beloven…

We bevinden ons op cruciale keerpunten in de bepalende cycli en vandaar telkens onze adviezen om weerbaarheid op te bouwen, afhankelijkheid van overheden en instanties af te bouwen, op te passen met veel vermogen en bezit, (mentaal) voorbereiden op meer onheil en zo min mogelijk participeren en investeren in een stervend systeem. Het is evenmin raadzaam om anderen proberen te overtuigen van de juistheid van deze inhoud. Het is onbegonnen werk en vergeefse moeite, men gelooft het niet. Feiten en waarheden hebben het in de huidige voor ons in het leven geroepen kunstorde heel moeilijk. Ze worden afgewurgd of “verboden” en niet iedereen heeft de cursus autistisch-realist met goed gevolg afgelegd… -DGZ-