De Andere Krant – Waarom pleegt Duitsland economisch zelfmoord?

Source: De Andere Krant – Waarom pleegt Duitsland economisch zelfmoord?: Karel Beckman

“Duitsland had lange tijd goede relaties met Rusland, met name onder bondskanselier Schröder eind jaren ’90, maar stelt zich in de huidige tijd op als vazalstaat van de Verenigde Staten, ook al stevent het daardoor af op een economische catastrofe, stelt analist Conor Gallagher.”

Wij kapot, dan jullie ook, lijken de Angelsaksen te denken. Europa en met name Duitsland mogen na het verval van het Amerikaanse imperium geen band meer met Rusland opbouwen. West-Europa moet oorlog gaan voeren op het eigen continent. Die vernietiging is gepland… 

“Gallagher concludeert dat “Duitsland steeds meer op de VS begint te lijken…” 

Europa IS de VS, de Europese hoofdzetel is Duitsland met een regeringscentrum in Brussel. 

“Wellicht hoopten de Duitsers in het kielzog van de Amerikanen Russische grondstoffen in handen te krijgen. Het mocht niet zo zijn.”

We wezen daar onder meer in dit commentaar al op. Grondstoffen en energie zijn de sleutel. Beide slechts beperkt ter beschikking, steeds duurder om te winnen en te ontginnen, steeds schaarser en ze luiden als de bepalende krachten daardoor het verval van een civilisatie in.

Naarmate het op westerse dollar-geldsysteem verpietert, stijgen waarde, macht en invloed van grondstoffen (inclusief energie) en landen die ze bezitten zonder er iets voor te moeten doen en dus ook zonder er oorlog voor te hoeven voeren. Die landen hoeven maar geduldig te wachten tot het westen op basis van hun eigen stervend geldsysteem vanzelf uiteen valt.

Dát laat het westen dat met de rug tegen de muur staat, niet zomaar toe. Het kent maar één uitweg en dat is oorlog. In het andere geval zou men de automatisch optredende machtsverschuiving van west naar oost als verliezende partij moeten toegeven en zonder strijd een enorm machts- en welvaartsverlies tegemoet moeten zien. 

Het westen heeft haar burgers opgezadeld met een niet duurzaam en nu stervend systeem, maar kan ook dat niet toegeven. Evenmin laat men zich er over uit dat men zonder toestemming en over de ruggen van de bevolking niet meer terug te betalen schulden heeft opgehoopt. Steeds via omwegen en door middel van valse argumenten en propaganda weet men het volk steeds te misleiden… -DGZ-