De architectuur van de macht volgens de oprichter van de illuminatie – Adam Weishaupt | Achter de Samenleving

Dit artikel is geschreven door Pieter Stuurman. De huidige werkelijke machtsstructuur in de wereld is gebaseerd op de ideeën van Adam Weishaupt. Hij was een professor (rechten) aan de universiteit van Ingolstadt, Beieren. Weishaupt deed rond 1775 onderzoek naar het mechanisme van macht. Hij kwam tot de conclusie dat de traditionele machtsstructuren uiteindelijk altijd omvielen, […]

Source: De architectuur van de macht volgens de oprichter van de illuminatie – Adam Weishaupt | Achter de Samenleving

“Door het volk zelf te laten kiezen (in een vastgestelde frequentie) voor de nieuwe ‘machthebber’, zou het volk een gevoel van vrijheid ervaren en dat zou gunstig zijn om opstanden te voorkomen. Wanneer het volk ontevreden zou worden, wat na verloop van tijd altijd zou gebeuren, dan koos het gewoon een ander gezicht… Deze massa (de bevolking) moet dus voortdurend onder controle gehouden worden om de voorkomen dat ze ‘wakker wordt’. Door deze groep onderling te verdelen, fragmenteert haar kracht en neemt daarmee in gevaar af. Deze verdeling wordt bereikt door onder de bevolking min of meer fictieve groeperingen te creëren, en de perceptie hiervan zodanig te sturen dat deze groepen elkaar als vijand beschouwen en zich door elkaar bedreigd voelen.”

Men weet op basis van bepaalde meetinstrumenten hoe het gesteld is met de tevredenheid van de bevolking. Dreigt er gevaar voor hun systeem, dat bijvoorbeeld ontstond tijdens de periode Pim Fortuyn, komt men in actie. De vrees voor opstanden is onder meer in Nederland, vanwege het uitermate hoge welvaartsniveau en de enorme werking van hun propaganda-kanalen, bijzonder gering. We vermeldden al eerder dat een partij als de PVV als bliksemafleider een hoge “fragmentatie-kwaliteit heeft” en daarom een graag geziene gast is. Het lezen van het volledige artikel wordt aanbevolen… -DGZ-