De democratie is nog steeds dood…

Zoals we al eerder stelden, kan het regime niets aanvangen met democratie, die dan ook op professionele en vooral verborgen wijze al de nek werd omgedraaid. Een dergelijke vernietigende, volksvijandige en soms mensonwaardige gang van zaken is echter normaal in deze fase van de cyclus. De transitie naar een nieuwe orde, van welk aard dan ook en gedomineerd door wie dan ook, is noodzakelijk geworden. Men gaat dan van bovenaf dwingend opleggen. De clowns en acteurs die daarvoor geselecteerd en geplaatst werden, zijn in positie…  

Gelijktijdig probeert men met man en macht de schijn van democratie nog enigszins op te houden. Die is echter zo dood als een pier. De oude orde is op sterven na dood en dat heeft alles te maken met het voorspelbare einde van HUN niet meer te repareren geldsysteem. Men laat steeds opzettelijk en niets en niemand ontziend de wal het schip keren.

Dat deze transitie gepaard gaat met het verlies van vrijheid, veiligheid en vermogen is ook voorspelbaar, maar het zijn wél zaken die in ieder geval een (mentale) voorbereiding eisen. Welke dat zouden kunnen zijn, wordt onder meer in dit artikel, dat ruime aandacht besteed aan de “great reset”, nogmaals aan de orde gesteld. Verzet tegen het onvermijdelijke is zinloos en dus verspilde tijd en moeite. Struisvogel spelen is echter ook niet aan te bevelen.

Door de meerderheid nog steeds onopgemerkt (propaganda zij dank), bevinden we ons al geruime tijd in de jaren durende overgangsfase. We zien het, en we merken het aan de toenemende chaos, afbraakbeleid, oorlogsdreiging, algemene verwarring, ontevredenheid, geldontwaarding en de autoritaire trekjes van alle westerse regeringen. Het hierboven genoemde verlies van vrijheid, veiligheid en vermogen is dan een logisch en dus voorspelbaar gevolg. 

Uiteindelijk leiden maatregelen tot steeds meer volkscontrole, dwang, verplichtingen en verboden op allerlei terreinen. Of in dat licht bezien de vlucht in edele metalen en crypto’s succes oplevert zoals in het artikel over de “great reset” wordt beweerd, is nog maar de vraag. Wel is duidelijk dat men indien mogelijk iedereen wil onteigenen en zo min mogelijk mensen de mogelijkheid wil bieden zich te beschermen tegen vermogensverlies. Het betreft immers op de eerste plaats een noodzakelijk geworden financiële reset op basis van HUN falend geldsysteem… -DGZ-