De dictatuur neemt vorm aan…

Geen wonder dat grotere bedrijven het land ontvluchten. Verraad aan het volk wordt snel tot verraad aan de eigen bedrijven. Zij kiezen eieren voor hun geld. Een land dat uit is op oorlog, en dat traditionele normen, waarden en tradities met voeten treedt, is niets meer waard. Daar maak je geen vinger méér krom dan noodzakelijk… -DGZ-