…de hele traditie moet kapot, oftwel verdeel en heers…

Bijna niemand heeft in de gaten dat dit één van de speerpunten is in de oorlog tegen het Nederlandse volk. Het ondermijnen van gebruiken, gewoonten, tradities, normen en waarden zijn de voortdurende en al jaren durende aanvallen van het regime op het volk en dát regime is de enige volksvijand… 

Nationale gevoelens en nationale identiteit verbinden een volk en maken het moeilijker om de massa te verdelen. Nationale regeringen als de verlengde en uitvoerende tak van het regime werken daarom allemaal mee aan die verdeling, en gooien talloze valse argumenten in de strijd om maar vooral niet op te hoeven treden tegen de met opzet en massaal in de samenleving geïnjecteerde splijtzwammen. Regime en nationale regeringen zijn twee handen op één buik.

Het zijn allemaal programma’s die uitgevoerd en als wapens op de westerse civilisatie afgevuurd worden, zoals we eerder constateerden. Volgens een van de WEF-rapporten dienen aanvallen op de westerse waarden tot het breekpunt te worden uitgevoerd: “WESTERN VALUES WILL BE TESTED TO THE BREAKINGPOINT”.

Het spreekt voor zich dat alle westerse regeringen daaraan meewerken. Dat kunnen we namelijk dagelijks zien. We hebben daarom een enorm democratenprobleem

Het is slechts één van de vele vormen van bewust gevoerd afbraakbeleid door de eigen regeringen. Het is de werkwijze van volksvijanden. die zich voordoen als belangenbehartigers van het volk, maar uiteindelijk andere heren dienen. Zelfs al zou men de massa de bewijzen voor dat machtsmisbruik en volksverraad op tafel gooien, de meesten zouden het niet eens kunnen geloven. Tientallen jaren propaganda, massa-psychologie en beïnvloeding via onder meer het onderwijs zorgen voor volgzaamheid en gehoorzaamheid. Zoals gezegd, het is één groot circus waarin de massa als een geringde beer door de arena gesleurd wordt… -DGZ-