…de instroom beperken?…

We herkennen de tactiek zoals die al jaren wordt toegepast? …

Wie heeft het politiek samenraapsel jáááren geleden toestemming gegeven voor massa-immigratie? Dáár begint het verhaal, en toen al heeft men de beslissing genomen om het volk volledig buiten spel te zetten. Om díe beslissing gaat het en niet om het gepriegel achteraf.

Door de nadruk te leggen op het beperken van de instroom die nooit had mogen plaatsvinden, spant men het paard wetend achter de wagen en men doet net alsof daar destijds niemand voor verantwoordelijk was. Zoals altijd worden die destijds genomen volksvijandige besluiten nooit teruggedraaid (de clou), is het kwaad allang geschied, de vernietigende tumoren in de samenleving geplaatst en de wereld weer opgeschoven naar de tegenoverstelde richting van de logische orde. En die is niet in het volksbelang, maar steeds zijn uiteindelijk de interesses van het regime ermee gediend.

Men heeft alleen maar tijdelijk een paar “juiste” mensen nodig die al of niet in combinatie met bepaalde zelf gecreëerde gebeurtenissen, wetten, voorschriften en beleidsregels in het leven kunnen roepen die nagenoeg voor iedereen gelden en een blijvend karakter hebben… -DGZ-