“De internationale gemeenschap”…

Volgens de westerse leiders draait alles in “de internationale gemeenschap” om het westen. De “rest van de wereld” wordt door de westerse propaganda-kanalen zoveel mogelijk doodgezwegen. Telt niet, speelt geen rol van betekenis, het westen acht zich superieur aan deze “rest van de wereld”.

Die rol kan het westen echter alleen maar spelen zolang het op westerse leest geschoeide geldsysteem functioneert en daarmee samenhangend met militaire middelen macht en controle kan uitoefenen. Het is typisch voor de huidige eindfase van HUN systemen dat door het westen conflicten en oorlogen geprovoceerd worden. De voorbereidingen daartoe vonden al veel eerder plaats. Men wist immers jaren geleden al dat de schuldenlast verstikkend zou gaan worden en dan spreken we alleen nog maar over de te betalen rente en niet de hoofdsom. Die wordt namelijk nooit terugbetaald! En daar mag dan eens stevig over nagedacht worden…

Men breekt nog liever al eerder het systeem af. Daarom is het ook op den duur aan koopkrachtdaling onderhevig nepgeld van een frauduleus geldsysteem dat het volk gedwongen MÓET gebruiken. 

Er vindt een automatische machtverschuiving plaats van landen die uitsluitend een per definitie eindigend fiatgeld systeem kennen, en anderzijds de landen (Brics++ / SCO) die een eerlijker systeem op basis van geldekking via grondstoffen  prefereren. Die laatstgnoemde landen, inclusief Rusland, hebben geen oorlog nodig. Rijkdom en macht van het oosten en zuiden nemen toe naarmate het westerse systeem verpietert… -DGZ-